ข่าวสารของโรงเรียน

กิจกรรมใกล้บ้านคุณ

นัดพบเราแบบเจอตัวจริงหรือผ่านทางออนไลน์ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาที่ต่างประเทศ ณ โรงเรียนมัธยมนานาชาติ ต่างประเทศของเรา

กิจกรรมทั่วโลกอื่นๆ

ทรัพยากร

ดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลสื่อสารที่สำคัญเกี่ยวกับโรงเรียนได้จากด้านล่าง

US Health Protocol

School year 20-21

US Code of Conduct

School year 20-21

Terms and Conditions

School year 21-22

US High School Diploma Overview

School year 20-21

IB Diploma Overview

School year 20-21